Защитени растения в България


Защитени видове растения в България (21 вида от Червената книга )...
 

Отдел папратови


В миналото хвощовете, плауните и папратовите са се отнасяли към Папровидните, но днес са три самостоятелни отдела. Вместо цветове и семена, папратите образуват спори....
 

Обща характеристика на гъби


Гъбите са същинскоядрени, талусни, неподвижни организми. Размножават се чрез спори. Те се хранят несамостойно с готови органични вещества, които приемат в разтворено състояние...
 

Размножителни органи на растенията


Определение. Осъществяват половото размножаване при растенията. При различните групи са устроени различно...
 

Роля на растенията в природата и значението им за човека


Естественият растителен свят на земята е разнобразен, и той се допълва от много отглеждани от човека културни растения. Растенията са първо звено в хранителната верига и основна част от екосистемата...
 

Роза и розово масло


Първите сведения за розата срещаме в древните индийски предания, които разказват за почитатта, с която се ползвала розата - съществувал дори закон - всеки, който донесе на владетеля на страната роза, може да го помоли за всичко, каквото пожелае...
 

Физиологични изменения при съхранение на череши


Най- продължително се запазват череши от типа на хрущялките. Добре се съхраняват сортовете хеделфингенска, бигаро моро, ламберт, волско сърце, бинг и др....
 

Видоизменени растителни органи


Определение – органи, които освен основните си функции изпълняват и допълнителни, което води до промяна в устройството и формата им. Значение – органи, които спомагат на растенията да преживяват неблагоприятните условия на средата, в която живеят...
 

Растения хищници


Хищни растения (или насекомоядни растения) са растения, които се хранят с дребни животни или протисти, най-вече с насекоми. Съществуват около 500 вида известни подобни растения. Виреят на места, бедни на хранителни вещества, като блата и мочурища....
 

Влияние на някои ретерденти върху добива на твърда пшеница


Използване на растежни регулатори за увеличаване добива от твърда пшеница...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Физиология на растенията с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент